Några av mina uppdragsgivare med länkar till produkter jag illustrerat, författat eller formgivit
 
Gleerups Utbildning
Studentlitteratur
Kamratposten
Universum
Uppsala universitet